www.html.misioweprzedszkole.pl

Misiowe Przedszkole to niepubliczne przedszkole w Krakowie, które działa od 01 września 2007 roku na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. (CZYTAJ WIECEJ)

Każdy z nas wie jak bardzo ważne jest prawidłowe odżywianie dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to czas intensywnego rozwoju i wzrostu organizmu.(CZYTAJ WIĘCEJ)

Każdy nasz przedszkolak osiąga dojrzałość szkolną i bez problemu podejmuje nowe wyzwania jakie stawia mu nowe środowisko szkolne.(CZYTAJ WIĘCEJ)

PROGRAMY - Nasz program

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o program:.
„Kocham Przedszkole - program wychowania przedszkolnego – Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek numer dopuszczenia do użytku: ISBN 9788302171154, wydawnictwo:WSiP, zgodny z nową podstawą programową 2017r (Rozporzadzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego  dla szkoły podstawowej,,,)

Zapewniając dzieciom osiąganie systematycznych postępów i sukcesów, radzenia sobie z trudnościami, stwarzając wszystkim dzieciom szansę rozwoju na miarę ich możliwości nasi nauczyciele stosują w pracy wiele nowatorskich metod:

Zapewniając dzieciom osiąganie systematycznych postępów i sukcesów oraz dbając o wysoki poziom pracy wychowawczo – dydaktycznej  realizujemy dodatkowo róznorodne programy edukacyjne mające  na celu wszechstronny rozwój naszych podopiecznych:

 1. Edukacja globalna dla najmłodszych
 2. Akademia Wyobraźni Play-Doh
 3. Akademia Super Przedszkolaka
 4. Akademia Zdrowego Przedszkolaka
 5. Zdrowy Przedszkolak
 6. Akademia Aquafresh
 7. Programy charytatywne
 8. Programy profilaktyczne
 9. Programy ekologiczne
 10. Warsztaty regionalne
 11. Dzieciaki Mleczaki
 12. Bezpieczny Przedszkolak
 13. Klub Bezpiecznego Puchatka
 14. Bezpieczne Wakacje
 15. Kubusiowi Przyjaciele Natury

W ramach czesnego zapewniamy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole "Misiowe Przedszkole"  ul.Łokietka 135/1/3/5/6, 31-263 Kraków
tel.: 12 4161232
e-mail.: misioweprzedszkole@op.pl
www. misioweprzedszkole.pl

 Powered by: www.CDX.pl